Nederland
Zoek    
Zoeken in alle CSL Behring-websites

Links

Klik op een link naar keuze

De links naar andere sites zijn een service voor de lezer. CSL Behring draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze sites.

Overheden


The European Medicines Agency (EMEA)
http://www.emea.europa.eu/


Nederlandse overheid:


Ministerie van VWS
http://www.minvws.nl/

College ter Beoordeling van Geneesmiddelen
http://www.cbg-meb.nl

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
http://www.rivm.nl

GGD
http://www.ggd.nl

Gezondheidsraad
http://www.gezondheidsraad.nl


Verenigingen – HEMOFILIE


Nederlandse vereniging van Hemofilie-patiënten
http://www.nvhp.nl

Nederlandse Vereniging voor Trombose en Hemostase
http://www.nvth.nl

All about Bleeding (rare bleeding disorders)
http://www.allaboutbleeding.com

American Society of Hematology (ASH)
http://www.hematology.org/

The International Society on Thrombosis and Haemostasis (ISTH)
http://www.isth.org/

World Federation of Hemophilia (WFH)
http://www.wfh.org/

European Haemophilia Consortium (EHC)
http://www.ehc.eu/


Verenigingen - HEREDITARY ANGIOEDEMA (HAE)


Nederlandse vereniging voor HAE
http://www.hae-qe.nl

All about HAE (HEREDITARY ANGIOEDEMA)
http://www.allabouthae.com/


Verenigingen – Spierziekten


Vereniging Spierziekten Nederland
http://www.vsn.nl

Guillain-Barré Syndrome Foundation International
http://www.gbs-cidp.org


Verenigingen – Primary Immunodeficiencies (PID)


Stichting voor AfweerStoornissen
http://www.stichtingvoorafweerstoornissen.nl

Ataxie
http://www.ataxie.nl

International Patient Organisation for Primary Immunodeficiencies (IPOPI)
http://www.ipopi.org/

European Society for Immunodeficiencies (ESID)
http://www.esid.org/


Overige


Nationaal kennis- en voorlichtingscentrum erfelijkheid
http://www.erfocentrum.nl

Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties bij erfelijke en/of aangeboren aandoeningen
http://www.vsop.nl

Ontmoetingsplek voor ouders en kinderen
http://www.kindenziekenhuis.nl

Bloed
http://bloed.startpagina.nl

Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie
http://www.npcf.nl

Platelet Disorder Support Association
http://www.pdsa.org

ITP patiëntenvereniging
http://www.itp-pv.nl

Maag Lever en Darm Stichting
http://www.mlds.nl

HIV Vereniging Nederland
http://www.hivnet.nl

Nationaal Hepatitis Centrum
http://www.hepatitis.nl

Nederlandse Leverpatiënten Vereniging
http://www.leverpatientenvereniging.nl


CSL


Ontwikkelt, produceert en verdeelt farmaceutische producten van biologische oorsprong
http://www.csl.com.au

Een van ’s werelds grootste inzamelaars van humaan bloedplasma
http://www.cslplasma.com/


Beroepsverenigingen


The Plasma Protein Therapeutics Association (PPTA), de belangrijkste belangenbehartiger van de toonaangevende producenten van biotherapeutica op basis van plasma en aanverwante recombinante therapeutica
http://www.pptaglobal.org/

Diagnosis and treatment of perioperative bleeding situations
http://www.perioperativebleeding.org

Designed to increase awareness of coagulation disorders among healthcare providers
http://www.signsofbleeding.com

© 2018 CSL Behring