Naar hoofdcontent gaan
)

R&D-mogelijkheden

Uitstekende prestaties op het gebied van onderzoek en ontwikkeling

Het is de missie van CSL Behring om innovatieve behandelingen te ontdekken, te ontwikkelen en te leveren, die de levenskwaliteit van patiënten verbeteren. Onze wetenschappers en onderzoekers worden erkend vanwege hun bijdragen aan de ontwikkeling van doorbraakgeneesmiddelen die de mogelijkheid bieden om wereldwijd miljoenen patiënten te helpen.

 

Wij zijn de patiënten, vrijwilligers en onderzoekers die deelnemen aan de klinische onderzoeken voor het testen van onze potentiële biotherapieën zeer dankbaar. Al deze bijdragen hebben ertoe geleid dat we deze ziektes beter begrijpen en kunnen behandelen.

De R&D-mogelijkheden van CSL Behring zijn gericht op 3 hoofdgebieden:

werknemer plasma scannen

Plasmafractionering

De activiteiten van CSL Behring op het gebied van klinisch onderzoek zorgen ervoor dat producten wereldwijd beschikbaar komen voor patiënten en worden er tevens nieuwe therapeutische gebruiksmogelijkheden voor plasma-eiwitten geïndentificeerd.

Als toonaangevende fabrikant en ontwikkelaar van therapeutische behandelingen die afkomstig zijn uit menselijk plasma, zet CSL Behring zich in voor het handhaven van de hoogste normen inzake productveiligheid en het continu verbeteren van de effectiviteit van de productie. De onderzoeksprogramma’s van CSL Behring zijn gericht op het ontwikkelen van nieuwe producten gebaseerd op plasma-eiwitten met verbeterde werkzaamheid en meer gebruiksgemak.

R en D onderzoekers

Recombinante technologie

Wij hebben uitgebreide ervaring op het gebied van productie, klinische ontwikkeling en toepassing van recombinante stollingsfactoren.

Ook richten wij ons op het ontwikkelen, produceren en testen van nieuwe monoklonale antilichamen (MAb’s) voor de behandeling van ontstekingsziekten en erfelijk angio-oedeem en een antilichaam dat zich richt op het vetzuurmetabolisme.

Daarnaast ontwikkelen wij in samenwerking met Momenta Pharmaceuticals recombinante Fc-multimeren voor de behandeling van ontstekingen die optreden bij autoimmuunziekten.

Gen- en celtherapie

Via de aankoop van Calimmune, Inc. is CSL Behring nu ook gericht op de ontwikkeling van ex-vivo hematopoiëtische stamcel (HSC)-gentherapie die het potentieel heeft om een voordeel te bieden aan patiënten die momenteel lijden aan ongeneeslijke, genetische ziekten, zoals sikkelcelziekte.

De technologie kan ook worden gebruikt bij behandelingen voor een breed scala aan andere zeldzame ziekten die een aanvulling zouden betekenen voor ons bedrijf, waaronder ook behandelingen in ons huidige productportfolio.

 

R&D-mogelijkheden

R&D mogelijkheden bestaan bij onze innovatieve immunoglobulinen, gespecialiseerde plasmaproducten, hemofilieproducten, baanbrekende geneesmiddelen en behandelingen bij transplantatie.

Immunoglobulins

Immunologie en neurologie

Onze toonaangevende immunoglobuline (Ig)-franchise is de hoeksteen van het therapeutisch gebied Immunologie & Neurologie. Onze inspanningen op dit gebied zijn gericht op het leveren van nieuwe producten en technologieën aan patiënten met uiteenlopende ernstige immunologische en neurologische aandoeningen, waaronder primaire en secundaire immuundeficiëntie (PID en SID) en chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP). Wij willen de ervaring van de patiënt en het gebruiksgemak optimaliseren door meerdere manieren aan te bieden om onze bestaande intraveneuze en subcutane plasmageneesmiddelen te doseren en toe te dienen.

Hemofilie- en stollingsproducten

Hematologie en trombose

CSL Behring houdt de aandacht op het verlichten van de zorglast en het verbeteren van de levens van patiënten met zeldzame stollingsstoornissen. Daarnaast leveren we inspanningen op het gebied van research & development om nieuwe indicaties voor hematologie en nieuwe therapeutische behandelingen op het gebied van hemostase en trombose te verkennen. Met de lancering van onze ontwikkelde nieuwe recombinante stollingsfactoren hebben we de laatste jaren grote vooruitgang geboekt op het gebied van hemofilie A en B. Onze onderzoeksstrategie voor hemofilie is gebaseerd op het vergroten van de waarde en prestatie van onze bestaande stollingstherapieën en het ontwikkelen van nieuwe eiwitgebaseerde therapieën voor de behandeling van stollingsstoornissen en het vergroten van de levenskwaliteit van patiënten.

Transplantatie

Ondanks de noemenswaardige vooruitgang op het gebied van orgaantransplantatie, gekenmerkt door verbeterde overleving van patiënten en transplantaten, blijven de behandeling en controle van ontvangers van een orgaantransplantaat een complexe opgave. Ontvangers van een orgaan moeten levenslang immunosuppressiva slikken om te voorkomen dat hun eigen immuunsysteem het donororgaan (allograft) afstoot. De huidige zorgstandaard biedt een zeer effectieve preventie en behandeling van acute afstoting, maar chronische afstoting blijft een onvervuld medische behoefte en is verantwoordelijk voor de meeste gevallen van het falen van orgaantransplantatie. Onze van plasma afgeleide C1-esteraseremmer wordt momenteel getest in een klinisch onderzoek voor de behandeling van een bepaalde vorm van afstoting (antilichaam-gemedieerde afstoting) bij ontvangers van een donornier.

Artsen

Longziekten

Chronische longziekten vormen een grote last voor patiënten en de maatschappij en zijn wereldwijd een van de voornaamste oorzaken van overlijden en invaliditeit. Om in deze behoefte te voorzien doet CSL Behring onderzoek naar nieuwe klinische behandelingen voor longziekten. Hiervoor maken wij gebruik van onze van plasma afgeleide immunoglobulinen en eiwitten en nieuwe recombinante monoklonale antilichamen.

fabricage

Cardiovasculair en metabolisch

Cardiovasculaire en metabolische aandoeningen zijn een van onze nieuwste therapeutische gebieden waarmee we opnieuw laten zien dat we pioniers van innovatie zijn. Binnen dit therapeutische gebied ligt onze focus op het verbeteren en verlengen van de levens van patiënten met atherosclerose en diabetes.