Naar hoofdcontent gaan

Het melden van bijwerkingen

Het is belangrijk om na gebruik van een geneesmiddel vermoedelijke bijwerkingen te melden. Op deze wijze kan de verhouding tussen voordelen en risico’s van het geneesmiddel voortdurend worden gemonitord. 

Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg worden verzocht alle vermoedelijke bijwerkingen te melden via lareb.nl. Ook kunt u de bijwerkingen melden via CSL Behring, pv.cslbehring@qplusconsult.com. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van het geneesmiddel.

Indien u als patiënt last van bijwerkingen krijgt, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. U kunt de bijwerking ook melden via bovenstaande website of e-mail adres. 

Wanneer bijwerkingen worden gemeld, is het mogelijk dat CSL Behring bepaalde persoonlijke informatie verzamelt. U vindt hierover meer informatie in de privacy policy